غارنوردی استان کردستان

غارها میراث گران بهاء هستند که از گذشتگان به ارث رسیده اند و بدون تخریب باید تقدیم ایندگان کنیم

رویش جلبک ها بر روی دیواره های غار علیصدر و تخریب روز به روز این میراث گران بهاء

فرو ریختن زیبایی نه فقط یک سقف اما فروریختن سقف غارعلیصدر به چه معناست؟عشقی ملایری زوایای مختلف این تهدید را تشریح ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 34 بازدید

هیستـوپلاسموزیس - بیماری غار

هیستـوپلاسموزیس( Histoplasmosis )"بیمـاری غار" ◊◊◊◊◊◊◊ لینک متن اصلی:http://wasg.iinet.net.au/histo.html ARE YOU EXPOSING YOURSELF TO HISTOPLASMOSIS?Originally published in 1994"Australian Caver" No.136, Pages 6-8, Revised for ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 2 بازدید
شهریور 96
2 پست
مرداد 96
2 پست
شهریور 94
20 پست
مرداد 94
26 پست
تیر 94
21 پست
خرداد 94
11 پست
اسفند 93
26 پست
بهمن 93
18 پست
دی 93
14 پست
آذر 93
13 پست
آبان 93
7 پست
مهر 93
15 پست
شهریور 93
5 پست
مرداد 93
7 پست
تیر 93
7 پست
خرداد 93
18 پست
اسفند 92
17 پست
بهمن 92
7 پست
دی 92
5 پست
آذر 92
8 پست
آبان 92
4 پست
مهر 92
14 پست
شهریور 92
7 پست
مرداد 92
12 پست
تیر 92
10 پست
خرداد 92
11 پست
اسفند 91
5 پست
بهمن 91
13 پست
دی 91
11 پست
آذر 91
14 پست
آبان 91
14 پست
مهر 91
22 پست
شهریور 91
28 پست
مرداد 91
19 پست
تیر 91
38 پست
خرداد 91
37 پست