خلاصه ای از ترین های غارهای جهان در مقایسه با غارهای کشور

کارگروه غارنوردی و غارشناسی فدراسیون خلاصه ای از «ترین های» غارهای جهان در مقایسه با غارهای کشور، به همت مربی گرامی، «سعادت لطفی زاده»  تنظیم نموده که جهت بهره مندی علاقه مندان به شرح فایل های پیوست منتشر می گردد:

در ادامه ببینید...

/ 0 نظر / 69 بازدید