برگزاری اولین جلسه کارگروه غارشناسی کشوردرسال 91

(دراین زمینه مصوبه نهایی هیات وزیران دراختیار است که دراولین فرصت عینا جهت اطلاع عزیزان بر روی سایت قرار خواهد گرفت )

جلسه پنجم این کارگروه درمورخه 10/04/91 ساعت 11  درمحل دبیر خانه این ستاد واقع در سازمان محیط زیست و به ریاست آقای دکتر فاضل معاونت سازمان  با حضور آقایان دکتر ناصرمقدسی ( مدیر کل دفتر زیستگاه ها وامور مناطق)،مهندس ایمان هادی و مهندس شیرزاد ( اعضای دبیرخانه کارگروه )  مهندس  پورنگ پور حسینی ( سازمان میراث فرهنگی و گردشگری )، مهندس فیروز ناظری ( کارشناس طبیعت گردی سازمان میراث فرهنگی ) ،  مهندس محمد  جواد بلورچی     ( سازمان زمین شناسی ) ، دکتراحمد نخلی ( مشاورسازمان انرژی اتمی ) ،  مهندس احمد  گواری ( وزارت ورزش و جوانان ) ، دکتر فرخ  توکلی ( نماینده راهبردی رئیس جمهور وعضو سازمان نقشه برداری کشور )  ،  مهندس حسن صمد یار  (وزارت نیرو)  ، مهندس محمد حسین رفیعی مبادی ( وزارت جهاد کشاورزی وسازمان جنگل ها  )  روشن امین نیا (از بخش غارنودی فدراسیون کوه نوردی و صعود های ورزشی ) ، جواد نظام دوست ( ریاست انجمن غارنوردان و غارشناسان ایران ) و مهندس قاسم قادری  ( نایب رئیس انجمن غارنوردان و غارشناسان ایران )

دستورجلسه  شامل

- ارائه سابقه فعالیت کارگروه ، بررسی محورهای فعالیت و برنامه ریزی درراستای اهداف

- تصویب نهایی آیین نامه تشکیل کارگره استانها

- رسیدگی به وضعیت غارچال نخجیر دلیجان و غار قلایچی بوکان

* نخست مهندس هادی گزارشی از جلسات و نشستهای قبلی جهت استحضارآقای دکترفاضل ریاست کار گروه که پس از چند سال فاصله ، مجدد مسئولیت کارگروه غارشناسی را بعهده گرفتن ارائه داده و در مورد مسئله بودجه و ردیف هزینه های کارگروه صحبتهایی ایراد و بقیه حاضرین نیز نظرات خویش

را اعلام نمودند. ازآنجاکه این موضوع  وقت زیادی را از جلسه به خود اختصاص داد  و با توجه به نیاز جمع آوری اطلاعات  به پیشنهاد آقای مهندس قادری قرارشد کمیته های کوچکتر پژوهشی جهت برگزاری  جلسات کاربردی ترو تنظیم طرح ها تعیین وهربرای هریک مسئولی تعیین تا پس از بررسی لازم فقط برای تصمیم گیری به جلسه آورده شود.

لذا کمیته ای با مدیریت آقای مهندس جواد بلورچی به منظور تهیه و ارائه شرح خدمات  و ارائه آیتم های قابل بررسی دریک غاربا اختصاص 20 روز وقت و کمیته دیگری به مدیریت آقای مهندس قادری به منظور تهیه شرح خدمات مطالعات تفضیلی غارهای کشور و ارائه نقشه پراکنش غارها و تقسیم آنها به کیس های الویت دار ( بحرانی  ، نیمه بحرانی و عادی ) حداکثر ظرف یک ماه تشکیل گردید.

* درمورد دستورالعمل تشکیل کارگروه غارشناسی استان : آخرین اصلاحیه های انجام شده روی دستور العمل دراختیار اعضا انجام شده ومقرر گردید هریک از آنها بررسی نهایی خویش را انجام و درجلسه بعدی نهایی گردد.

* درمورد وضعیت غارهای چال نخجیر و قلایچی : پاورپوینت هایی بطورجداگانه توسط انجمن غارنوردان آماده شده بود ، درمورد غارنخجیر و تخریب صورت گرفته توسط سرمایه گذار گزارش آخرین بازدید تیم کارشناسی انجمن ارائه گردید و مقرر شد درجلسه ای اختصاصی از مسئولین استان مرکزی و متولیان غاردعوت بعمل آمده و تصمیم گیری گردد.

درمورد غارقلایچی بوکان و درخواست مکرر یک سرمایه گزار : اطلاعاتی از وضعیت فعلی غار مذکور و تصاویر زیبا و دست نخوره آن ارائه گردید و پس از شنیدن طرح ابتدایی سرمایه گزار مبنی بر ایجاد تونلی از بن کوه برای رسیدن به زیر چاه طبیعی قلایچی و کنگ بودن ادامه طرح ، نتیجه برآن شد که فعلا به سرمایه گزار اجازه هیچگونه دخل و تصرف در غار مذکور داده نشود و از وی طرح جامعی با رویکرد استفاده پایدار از غارو عدم تغییر ساختار برای حفظ اکو سیستم داخل غار درخواست شود .

و سپس درمورد این غارمنحصر بفرد تصمیم گرفته شود .

جلسه درساعت 15 به اتمام رسید

 

منبع:انجمن غارنوردان

 

/ 0 نظر / 4 بازدید