غار جهان بین

 غارنوردی پیمایش غارها نیست بلکه گشتن بدنبال غار های جدید است. مروری دیگر بر گزارش برنامه غار جهان بین خواهیم داشت.
جهت مشاهده گزارش به نرمافزار Adob Reader نیاز خواهید داشت .
گزارش برنامه را می توانید از اینجا دانلود بفرمایید.

 

منبع:سایت انجمن غارنوردان و غارشناسان ایران

/ 0 نظر / 32 بازدید