اکولوژی گیاهان در غارها - بخش دوم

Ecology of plants in the caves
اکولوژی گیاهان در غارها


پیام رضابخش
Payam_rezabakhsh@yahoo.com
دانشجوی کارشناسی ارشد اگرواکولوژی
عضو گروه کوهنوردی و غارشناسی آرش سنندج
(2014-1392) پارت دوم


 


غارهای محیط های پایداری هستند، ویژگی اعم از دما با حدود یک درجه C طیف وسیعی از درجه حرارت از حدود 7 درجه C -10 ˚ .C 3 از بین بردن فعالیت فتوسنتزی ، رطوبت نسبی بالا و نرخ پایین تبخیر، همه در یک محیط پایدار غار وجود دارد.(Holsinger) (1998)

 

 

 

 

 

 

غارها را می توان به عنوان اکوسیستم های کم انرژی در نظر گرفته شده است. چلغوز پشتیبانی از این اکوسیستم با ارائه مواد غذایی برای میکروارگانیسم ها و بی مهرگان و همچنین محیط رشد قارچ ها و میکروارگانیسم است. برخی از قارچ ها به طور معمول در مدفوع حیوانی رشد می کنند، اما گونه های دیگر را بر روی رشد استخوان حیوانات، چوب، و حتی دیوارهای غار و کف.

 

 

(چلغوز - حال یکی دیگر از منبع غذایی برای موجودات زنده غار یکی از شما احتمالا در مورد آن فکر نکرده است . چلغوز پر از مواد آلی است ، چلغوز چیست؟ این اصطلاح علمی برای دفع مدفوع خفاش است. خفاش ها لانه عمیق در داخل غار ، و مدفوع خود را انباشته چند پا بالا و چند پا عرض دارد. تعداد بسیار کمی از حیوانات می توانند به طور مستقیم در این فضولات غذا، غذا خود را تهیه کنند.اما باکتری ها و قارچ ها که در غار می تواند چلغوز به مواد غذایی اساسی و مواد غذایی تجزیه کنند.)


گیاهان نمی تواند در غارها رشد می کنند به عنوان مثال هیچ نور خورشید وجود دارد. با این حال برخی از دانه ها راه خود از طریق جریان آب گرفته به خصوص در زمان سیل، و یا دیگری آنها در مدفوع خفاش سپرده شده است به داخل غارها. آنها مبارزه برای زنده ماندن و رنگ پریده و دوک وار، و به طور معمول تنها چند سانتی متر در ارتفاع قبل از مرگ برسد. بنابراین آن را کاملا جالب برای پیدا کردن این گیاهان موز بزرگ در داخل یک غار در جنوب تایلند بود، بدیهی است در یک سیل شسته شده.

بوته گیاه موز


اکوسیستم غار به طور مستقیم بر سطح محیط اطراف بستگی دارد. این به این معنی ضروری است که ما حفظ خاک طبیعی، پوشش گیاهی، و کیفیت آب در اطراف غارها. طبیعت خاص کارست باعث می شود آن را به ویژه آسیب پذیر به تخریب و زمینه هایی باید با مراقبت های ویژه درمان می شود.

در داخل غار، اگر روشنایی وجود داشته باشد انواع مختلف lampenflora ممکن است رشد کنند، اینها شامل انواع از خزه، جلبک و سرخس هستند. Lampenflora در برخی از غار ها مشکلاتی را در مجاورت وسایل روشنایی به وجود می آورد و باعث زشت و بد نما شدن و تغییر رنگ دادن در داخل غارها می شوند. Lampenflora و همچنین این گیاهان می توانند باعث تولید اسیدهای آلی ضعیف شوند که در طول زمان می تواند باعث سایده شدن سنگ آهک و غارنهشته داخل غار شوند.
 

 

انواع (lampenflora)


گیاهان غذای خود و یا انرژی خود را از طریق نور و فتوسنتز دریافت میکنند. کلروپلاست های سبز در گیاهان انجام فرآیند فتوسنتز را انجام می دهند. با این حال، گیاهانی است که می تواند مواد غذایی خود را از یک میزبان به دست آورد نور نیاز ندارد و می تواند در تاریکی ها رشد می کنند. این گیاهان سبز اما معمولا سفید و یا رنگ رنگ پریده نیستند. گیاه شناسان به این نوع از گیاهان انگلی می گویند.
 

گیاه انگلی


قرار گرفتن در معرض نور روزانه

بسیاری از گیاهان نیاز به بیش از شش ساعت از نور شدید آفتاب و یا نور مصنوعی در طیف رنگ های مناسب در هر روز است. بعضی دیگر از گیاهان و یا رشد بسیار طولانی مدت نور تا 14 ساعت در روز است. بسیاری از گیاهان نیز نیاز به یک بازه زمانی شب و یا بدون استراحت و نور برای رشد و عملکرد مطلوب دارند.

بسیاری از گونه های گیاهی از لحاظ فنی می تواند به درجه بدون نور رشد می کنند اما آنها نمی توانند توسعه، انجام و یا تکثیر به طور طبیعی داشته باشند. دانه می تواند بدون ریشه های سبک و کوچک و گیاهان نهال می تواند رشد جوانه زده اما آنها ضعیف خواهد بود و به احتمال زیاد قابل دوام نمی شود مگر اینکه به یک محیط روشن قرار داده است. نور توسط گیاهان برای انجام فتوسنتز به استفاده و توسعه مواد مغذی مورد نیاز است و بدون آن نمی تواند زنده بماند برای رسیدن به یک طول عمر کامل.


تعدادی از گیاهان که فقط نیاز به حداقل نور برای رشد وجود دارد. گیاهان که در تاریکی ها رشد می کنند نیز وجود دارد. زندگی گیاهی موجود در غارها بستگی به نوع غار. بیشتر زندگی گیاهی است که در غارهای زیر آب در اقیانوس غارها و سپس خشک بر روی زمین دیده می شود.

قارچ (Fungi)
قارچ در داخل غار رشد می کنند، حتی در مناطق تاریک. برخی از قارچ جوانه زدن به طور مستقیم در بالای مدفوع خفاش، چوب و یا حتی استخوان حیوانات. بعضی از گونه ها به نظر می رسد مانند یک وب سفید نگاه کنید، در حالی که سایر قارچ یک قارچ آشنا شکل گرفته است.


 

قارچ در حال رشد در منطقه تاریک

 


قارج در حال رشد بر روی چوب

 


نمونه دیگر از قارچی که منشآ رشد آن از یک چوب می باشد

 

خزه مخفی غار (Clandestine Cave Moss)
درخشان خزه نیز نامیده می شود ، در طول دیواره های ورودی جلویی برخی از غارها رشد می کند. این خزه ها در غارهای واقع در مکان های مرطوب و گرمسیری که در آن رطوبت بالا است دیده می شود. مقدار از خزه بر روی دیوار بستگی دارد که چقدر رطوبت در غار وجود داردخزه پراکندگی عمیق تر در داخل غار چون هیچ نور وجود داشته است خزه های لزج و سبز است این نوع خزه نیز در غارهای زیر آب دیده می شود.
آنها همچنین فاقد لایه شاخی، پوشش مومی برگ است.
اما نامهای مناسب برخی از گونه های موجود خزه ها در غارها Orthotrichumtruncato-dentatum است، Pleuroziumschreberi به، Ozobryumogalalense، خزه خشک شده russowiiو Andreaeakilimandscharica.
 

 

سرخس (Ferns)
سرخس در اطراف ورودی و چند متر در داخل غار رشد می کنند. این گیاهان نیاز به نور برای زنده ماندندارند.سرخس در خارج از دهانه غار سبز تر و پر جنب و جوش هستند ، زیرا این گیاهان بیشترین نور را دریافتمی کنند سرخس به طور مستقیم در داخل غار به عنوان سبز و پر جنب و جوش نیستند. با این حال ، برخی از سرخس در داخل مناطق تاریک غارها در مالزی خال خال شده اند.
فاقد توانایی تکثیر از طریق دانه
سرخس احتمالی غار عبارتند از ترمز سرخس ( creticaPteris ) ، لانه پرنده سرخس ( Asplenium زمینه ای ) ، آبنوس spleenwort ) Apleniumplatyneuron ) و آب horsetail ( Equisetum رودخانه ای.
 

سرخس در منطقه گرگ میش غار


 

ریشه (Roots)
ریشه ها می توانند از سنگ آهک در داخل برخی از غارها رشد می کنند . این ریشه ها می توانید از گیاهان دیگر هستند که دریافت نور بر روی سطح آمده است ، با این حال برخی از ریشه در خود جوانه بدون گیاه میزبانه هستند.
جوانه سبز تک برگ monophyllaea از سنگ آهک در داخل ورودی غارها . این گیاهان در سنگ آهک، نور کم و رطوبت درون غار مقاوم و پایدار می شوند .
 

 

جلبک (Algae)
جلبک شبیه به خزه است و این گیاه به همراه باز کردن دیواره غار یافت . جلبک و خزه اغلب با هم در سراسر ورودی اول غار بافته شده است.

تهدید
حفظ سطح پوشش گیاهی طبیعی به بقای اکوسیستم غار بسیار حیاتی است. از دست دادن پوشش گیاهی می تواند به افزایش فرسایش و رواناب آب منجر شود. رواناب آلوده وشس به آبراه ها، که تخلیه زیرزمینی در مناطق کارستی، موثر در هر دو محیط غار و موجوداتی که در آن زندگی می کنند.

همانطور که می بینید، همه موجودات مختلف در یک غار در یکدیگر برای زنده ماندن بستگی دارد.
محیط غار به شدت در برابر تغییرات روزانه، فصلی و دراز مدت سطح آب و هوا محافظت می شوند.


منابع:
www.reec.nsw.edu.au/geo/cave/caves/textcave/5acaveec.htm

http://www.gardenguides.com

http://www.ehow.com/list_6559648_plants-live-caves.html

:http://www.cavesofmalaysia.com/photopage2.htm

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Luminous_moss_in_Makkausu_Cave,_Rausu,_Hokkaido.JPG

/ 0 نظر / 36 بازدید