آغاز اکسپدیشن اکتشافی غار ((جوجار))

به گزارش کارگروه غارنوردی و غارشناسی فدراسیون؛ اکسپدیشن اکتشافی غار «جوجار» با عزیمت اعضای تیم 20 نفره به کرمانشاه در روز دوشنبه 9 شهریور ماه و انتقال تجهیزات و تدارکات به منطقه آغاز شد ...

غار «جوجار» پس از برگزاری چند مرحله شناسایی و اکتشافی، سال گذشته تا عمق 568 متری توسط غارنوردان کشورمان اکتشاف و پیمایش گردید و در رتبه دوم غارهای ایران قرار گرفت. شواهد و برآوردها، حاکی از امکان دسترسی به اعماقی بیشتر و ثبت یک رخداد تاریخی در غارنوردی ایران است.

بنا بر آخرین خبر دریافتی، به خاطر دستبرد به پوشاک و مواد غذایی ذخیره شده در منطقه، این اکسپدیشن با یک روز تاخیر و پس از تامین کسری تدارکات آغاز می شود.

منبع: فدراسیون کوهنوردی

/ 0 نظر / 30 بازدید