ایران یکی از نخستین زادگاه های انسان هوشمند در غرب قاره آسیا

این باستان شناس در ادامه از مقایسه همه محوطه های مهم پارینه سنگی زاگرس را از لحاظ کورونولوژی بعد از اکتشافات غار کلدر خبر داد و گفت: غار شنیدار در اربیل کردستان عراق، غار کوبه در استان کرمانشاه، غار یافته و کلدر در لرستان، غار بوف در نقش رستم شیراز مورد بررسی و مقایسه قرار گرفتند.

به گفته وی، در حال حاضر غار کلدر با ۵هزار و ۴۰۰سال قدمت بیشتر، قدیمی ترین غار در زاگرس محسوب می شود.

او از چاپ کرنولوژی غار کلدر به صورت رسمی در یکی از معتبرترین مجلات دنیا خبر داد و در ادامه به چاپ مقالات منتشر شده از نتایج کاوش غار کلدر در  مجلات معتبر داخلی و بین المللی اشاره کرد.

به گفته وی، در نشریه معتبر نشنال جغرافی، ایران به عنوان نخستین انسان های هوشمند در غرب قاره اسیا  معرفی شد.

بازگیر  با اشاره به این که به رغم پتانسیل موجود متاسفانه ایران تا پیش از این در مطالعات پارینه سنگی جهان جایگاهی نداشته است، گفت: ما تاریخ شروع پارینه سنگی قدیم را به درستی نمی دانستیم و پارینه سنگی میانه را در ایران بین ۲۰۰ تا ۴۰ هزار سال برآورد شده بود اما هیچ مستنداتی در این زمینه وجود نداشت و پایان این دوره را هم نمی دانستیم. برای پارینه سنگی جدید هم تاریخی بیشتر از ۴۰هزار سال نداشتیم.

او افزود: با تاریخ نگاری انجام شده نه تنها موفق شدیم پایان پارینه سنگی میانه را به دست آوریم بلکه آغاز پارینه سنگی جدید نیز مشخص شد.

او با اشاره به این که هنوز جایگاه ایران از نظر کرونولوژی پارینه سنگی قدیم  مشخص نیست، یافتن محوطه های پارینه سنگی قدیم در محوطه را یکی از برنامه ها آتی اعلام کرد.

این باستان شناس در ادامه پیشنهاد راه اندازی سایت  موزه و اکوکمپ گردشگری را مطرح کرد و گفت: برنامه مقدماتی آماده و طرح اولیه به استاندار استان لرستان ارائه شده است و امیدواریم با آماده سازی زیرساخت ها و نیز کمک سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری اقدامات لازم برای ثبت جهانی محوطه را انجام دهیم.

به گفته بازگیر، با راه اندازی موزه و مرکز پژوهشی، سایت موزه و اکوکمپ گردشگری در این محوطه حدود یک هزار و هشتاد شغل  درشهرستان خرم آباد ایجاد خواهد شد.

/ 0 نظر / 91 بازدید