پست های ارسال شده در خرداد سال 1394

گزارشی از آغاز و روز اول دوره امداد و نجات غار برای غارنوردان ترکیه

به گزارش کارگروه غارنوردی و غارشناسی فدراسیون؛ دوره نجات غار ویژه میهمانان از کشور ترکیه توسط کارگروه غارنوردی و غارشناسی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 36 بازدید

اولین مرحله از اردوهای غارنوردی با رویکرد استعدادیابی / غار «هامپوئیل»

بنا بر گزارش کارگروه غارنوردی و غارشناسی فدراسیون؛ اولین مرحله از اردوهای غارنوردی با رویکرد استعدادیابی و گسترش سطح کیفی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 39 بازدید