پست های ارسال شده در آدر سال 1393

رویش جلبک ها بر روی دیواره های غار علیصدر و تخریب روز به روز این میراث گران بهاء

فرو ریختن زیبایی نه فقط یک سقف اما فروریختن سقف غارعلیصدر به چه معناست؟عشقی ملایری زوایای مختلف این تهدید را تشریح ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 67 بازدید

هیستـوپلاسموزیس - بیماری غار

هیستـوپلاسموزیس( Histoplasmosis )"بیمـاری غار" ◊◊◊◊◊◊◊ لینک متن اصلی:http://wasg.iinet.net.au/histo.html ARE YOU EXPOSING YOURSELF TO HISTOPLASMOSIS?Originally published in 1994"Australian Caver" No.136, Pages 6-8, Revised for ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 22 بازدید