پست های ارسال شده در تیر سال 1391

مسافران ترکیه به سلامت به کشور بازگشتند

                             عکس قسمتی از تزئینات آهکی در عمق حدود 80 متری                                        عکس قسمتی از بلندترین چاه در عمق 350 متری ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 29 بازدید

هشتمین دوره موفولوژی (کارست) در استان کردستان برگزار شد

در مورخ 91/4/9 هشتمین دوره موفولوژی (کارست) در استان کردستان به میزبانی هئیت کوهنوردی استان کردستان (کارگروه غارنوردی استان) با ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 23 بازدید

هشتمین دوره موفولوژی (کارست) در استان کردستان برگزار شد

در مورخ 91/4/9 هشتمین دوره موفولوژی (کارست) در استان کردستان به میزبانی هئیت کوهنوردی استان کردستان (کارگروه غارنوردی استان) با ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 29 بازدید