گزارش زمین شناسی بزرگترین غار استان کردستان (غار گلستانه)

 


گزارش مختصر زمین شناسی

غار گلستانه بواسته ژئولوژی دو عضو متفاوت از سازند قم و در حدفاصل این دو عضو بوجود آمده است. عضو آهکی فسیل دار کرم رنگ با میان لایه های از مارن سبز رنگ در همبری با واحد مارن با میان لایه های آهک خاکستری نازک لایه بوجود آمده است.سنگ های دربرگیرنده غار گلستانه سنی حدود 7 تا 10 میلیون سال دارند که جزو سنگهای بسیار جوان منطقه هستند. لذا غار گلستانه نیز جوان است. اگر بعد از میوسن آب دریا پس روی کرده باشد، زمانی نیز برای چین خوردن سازند قم باید در نظر گرفت که همزمان با آن گسل نیز بوجود آمده است. پس از تشکیل گسل غار شروع به تشکیل کرده است. با این اوصاف می توان گفت که سن تولد غار گلستانه کمتر از 3 تا 4 میلیون سال است. برای تعیین سن واقعی شروع تشکیل غار می توان از رسوبات آهکی دهانه غار تا چاه اول استفاده کرد که یقینا حاوی موجودات میکروسپی و چه بسیار ماکروسکپی باشند.


گزارش کامل زمین شناسی این غار در قالب فایل Pdf دانلود کنید
 

با سپاس ازپیام رضابخش و آرزوی موفقیت روزافزون برای ایشان و دست اندرکاران تهیه گزارش

منبع: وب سایت غارهای ایران

/ 0 نظر / 83 بازدید