گزارش برنامه اکتشاف غار «جوجار» + کروکی‌ها

کارگروه غارنوردی و غارشناسی فدراسیون گزارش برنامه اکتشاف غار «جوجار» در سال 93 را به همراه کروکی مسیرها، به شرح فایل پیوست منتشر کرد ...

فایل پیوست را دریافت، ملاحظه و مورد بهره برداری قرار دهید:

 

   

پیوست

اندازه

754-file-1746657065.pdf

229.81 KB

754-file-912304959.pdf

107.73 KB

مشروح گزارش به همراه عکس

5.14 MB

 منبع: فدراسیون کوهنوردی

/ 0 نظر / 40 بازدید