شش دهانه غار در «گرمی» مغان شناسایی شد

 مسئول مرکز تحقیقات زیست محیطی گرمی از شناسایی شش دهانه غار طبیعی در این شهرستان خبر داد.

رامین جمشیدی روز سه شنبه در گفتگو با خبرنگار ایرنا افزود: پنج مورد از این غارها در بخش انگوت و یک مورد در بخش مرکزی گرمی واقع شده است.

وی غارهای شناسایی شده در بخش انگوت را مربوط به روستاهای دمولی ، گلین بلاغی و قاسم کندی دانست و گفت: مختصات ، مشخصات و موقعیت غارها بررسی و ثبت شده است.

وی با اشاره به این که بررسی چگونگی استفاده انسان های پیشین از غارها و ارزش تاریخی آنها مربوط به دستگاههای مرتبط است افزود: مرکز تحقیقات زیست محیطی گرمی ، غارهای شناسایی شده را از منظر محیط زیست طبیعی بررسی می کند.

وی گفت: بررسی و مطالعه محیط زیست گرمی همچنان ادامه دارد و احتمال می رود غارها یا محیط های مشابه دیگری نیز شناسایی شود.

http://www.irancaves.com/images/gallery/IranCaves_1_1_2560_(www.IranCaves.com).jpg

منبع:ایرنا

/ 0 نظر / 89 بازدید