اکتشاف و نقشه برداری غار"کونا کم تیار" کردستان

در مرداد ماه 1391 تیمی 3نفره متشکل از غارنوردان اعضای انجمن غارنوردان و غارشناسان ایران شعبه استان کردستان غار "کونا کم تیار" را در این استان مورد بازدید و اکتشاف قرار دادن. در این برنامه غار مورد نظر مورد بررسی و نقشه بردای قرار گرفت                                                                                                                                                                                                                                       
   اعضای شرکت کننده در برنامه: محمد مهدی پناه - فرشته قادریان زاده - ارش یاسمن پور


انجمن غارنوردان و غارشناسان ایران دفتر نمایندگی استان کردستان
/ 1 نظر / 5 بازدید
لیلا صالحی

آرزوی موفقیت برای غار نوردان استان کردستان را دارم به امید موفقیت روزافزون این عزیزان