گزارش علمی اولیه زیندگان دو غار کونه دیو و درویش اولیاء

تصویر شماره (3)

 

تصویر شماره (4)

 

تصویر شماره (5)

 

غار کونه دیو
لیست گونه های جانوری مشاهده شده

محل مشاهده نام لاتین علمی نام فارسی شاخه بند پایان دهانه ورودی Opiliones راسته اپلییون ها   دهانه ورودی و اولین تالار Araneae: Pholcidae راسته عنکبوت ها   دهانه ورودی و اولین تالار Insecta: Diptera زیرشاخه حشرات: دوبالان   تالار انتهایی قبل از سیفون Chiroptera راسته خفاش ها شاخه مهرداران

بندپایان عمدتا با فراوانی بیشتر گونه ای از دوبالان در دهانه و تالار ابتدایی غار مشاهده شد(در دهانه غار)

 

غار درویش اولیاء
لیست گونه های جانوری مشاهده شده

محل مشاهده نام لاتین علمی نام فارسی شاخه بند پایان دهانه ورودی و راهرو ابتدایی Araneae: Araneidae راسته عنکبوت ها   پراکنده در تمامی غار و تراکم بالا در محل گونای خفاش ها، تراکم بالای لاروهای کرمی شکل این حشره در گوانا ها Insecta: Diptera زیرشاخه حشرات: دوبالان   شب پره ها در دیواره های عمودی راهرو دوم Insecta: Lepidoptera زیرشاخه حشرات: بال پولک داران   در حوضچه تالار انتهایی Amphipoda زیرشاخه سخت پوستان: دوجورپایان   آخرین راهرو و تالار با تراکم نسبتا بالای گوانای مرطوب Chiroptera راسته خفاش ها شاخه مهرداران

 

مطالعه بر روی این جانوران جهت شناسایی و توصیف آنها تا سطح گونه در بخش بیوسیستماتیک جانوری گروه زیست شناسی دانشگاه اصفهان و با همکاری دیگر متخصصان دانشگاه های کشور در حال انجام می باشد.

 

اعضای تیم تحقیقاتی

 

 

کلنی خفاش


گزارش: مجید مرادمند
 

با سپاس ازپیام رضابخش و آرزوی موفقیت روزافزون برای ایشان و دست اندرکاران تهیه

گزارش

منبع: وب سایت غارهای ایران

/ 0 نظر / 51 بازدید