گزارش دوره بین المللی امداد غار بانوان در کشور اسلوونی

روزشمار برنامه

شنبه 25 آوریل (5 اردیبهشت 94)

استقرار بانوان غارنورد در کمپ راک، منظقه سزنا و تدریس مباحث تئوری

یکشنبه 26 آوریل

مرور گره ها و اصول اولیه SRT – رولکوبی و نصب کارگاههای امداد – سیستم حمل مصدوم و بالاکشی افقی

دوشنبه 27 آوریل

آموزش سیستم کانترویت (وزن مخالف) در امداد غار و تمرین این سیستم – مرور تکنیکهای امداد انفرادی

سه شنبه 28 آوریل

رولکوبی و نصب کارگاههای جدید توسط تمام افراد – آموزش انتقال مصدوم بر روی تیرول –در این روز بسکت در مسیری معین و از طریق کارگاههای کانترویت و تیرول انتقال پیدا کرد و عملیات با تعویض تیمها در کارگاههای مختلف به دفعات تکرار گردید.

چهارشنبه 29 آوریل

امداد در غار آنژه به عمق 57 متر و طول افقی 100 متر شامل معابر تنگ و گلی و مسیرهای پرتگاهی. بر اساس وظایف، افراد به تیمهای مختلف تقسیم بندی شدند. تیم اول کار طنابریزی و تجهیز کارگاههای امداد و دسترسی را انجام داد و تیمهای بعدی به ترتیب سایر موارد را طبق هماهنگی فرمانده عملیات اجرا نمودند شامل: انتقال و نصب سیم تلفن به محل مصدوم، انتقال بسکت به محل حادثه، تثبیت مصدوم، انتقال به بیرون توسط کارگاههای بالاکشی افقی و عمودی، کانترویت و تیرول

پس از اتمام عملیات با موفقیت، افراد به کمپ بازگشته و کلیه تجهیزات و طنابها شستشو و بازبینی شد و جهت عملیات بعدی آماده گردید.

پنج شنبه 30 آوریل

تمرین مجدد در فضای بیرون غار و این بار انتقال مصدوم از کف دره به بالای آن از مسیرهای مختلف و کارگاههای متعدد کانترویت و تیرول. عصر آن روز بازدیدی از یک شرکت تولید ابزار غارنوردی و نجات در مرز ایتالیا انجام گرفت.

جمعه 1 می

امداد در غار لوشت یاما به عمق 35 متر و طول افقی 200 متر شامل مسیرهای پرتگاهی. در این روز نیز افراد در قالب تیمهای مختلف اقدام به نصب کارگاههای دسترسی، نصب کارگاههای امداد، نصب سیم تلفن، انتقال بسکت به محل حادثه، تثبیت مصدوم و انتقال مصدوم به بیرون غار توسط کارگاههای بالاکشی، تیرول و کانترویت، نمودند.

عصر آن روز مراسم اهدا مدارک دوره با حضور روسای سازمانهای امداد و نجات غار اسلوونی و امداد بحران و حفاظت شهری اسلوونی برگزار گردید.

شنبه 2 می

پیمایش غار زلشک یاما ترک کمپ سزنا و بازگشت تیمها.

یکشنبه 3 می

بانوان غارنورد ایرانی شهر لوبلیانا، پایتخت اسلوونی، را به مقصد ایران ترک نمودند.

 

ارسال گزارش و تصاویر : سارا عدالتیان

 

در ادامه تصاویری از دوره آموزشی ملاحظه می فرمایید :

 

 

برگرفته از: وب سایت کوه نامه

 

/ 0 نظر / 30 بازدید