پیمایش غار سرو توسط گروه قاجر قروه

اولین برنامه غارنوردی هیئت و گروه قاجر در سال 1393 با پیمایش غار سرّو واقع در اراک تاریخ 5 فروروردین آغاز شد 

در این برنامه: داوود، سامان و اسراء مفاخری از اعضای هیئت و گروه قاجر قروه و انجمن غارنوردان ایران شعبه سنندج
هیوا احمدی از کانون کوهنوردان کردستان و عضو انجمن غارنوردان ایران شعبه سنندج
محمود محمودی و علی حکی از غارنوردان اراک شرکت نمودند.
 
/ 0 نظر / 58 بازدید