نگاهی گذرا بر چگونگی شکل گیری تزئینات داخلی غارها

غارها از جمله محیط ها و فضاهای نسبتا با ثباتی هستند که تغییرات در آنها بسیار کند صورت می‌گیرد. شرایط فیزیکو شیمیایی مختلف باعث شده اند تا غارها و پدیده های داخلی آنها طی گذشت میلیونها سال، شکل گرفته و بوجود آیند. در این میان تغییرات اندک و جزیی در شرایط ذکر شده می تواند تنوع پدیده ها را بیشتر سازد. ترکیب شیمیایی آب، فشار، دما، رطوبت، جریان هوا، شرایط زمین شناسی و زمین ساختی و... مهمترین عوامل تغییر شرایط فیزیکو شیمیایی هستند.


کوچکترین تغییر در ترکیب شیمیایی آب و وجود ناخالصی های گوناگون محلول در آب، می تواند بلورها و رسوبهای متفاوتی را به رنگهای گوناگون پدید آورد. همچنین میزان رطوبت و دمای آب و حرارت محیط هم بسیار مهم هستند. جریان هوا حتی بصورت بسیار خفیف نیز می‌تواند تزئینات ظریف و زیبایی را شکل دهد. در این میان کانیهایی مانند کلسیت CaCO3) Calcite)، آراگونیت CaCO3) Aragonite)، دولومیت CaMg(CO3)2 Dolomite، هالیت NaCl) Halite)، سیلویت KCl) Sylvite)، کارنالیت KCl,MgCl,H2O) Carnallite)، ژیپسCaSO4,H2O) Gypsum) و آنهیدریت CaSO4) Anhydrite) که در بوجود آمدن تزئینات داخلی غارها نقش دارند بسیار اندک و تعدادشان از انگشتان دو دست نیز تجاوز نمی کند اما تغییرات فیزیکو شیمیایی باعث گردیده تا تنوع فراوانی از شکل و فرم را در آنها شاهد باشیم.


روند شکل گیری تزئینات داخلی غارها از گذشته های بسیار دور ادامه داشته و خواهد داشت در مواردی این روند آنچنان کند است که عمر آدمی برای دیدن رشد و تکامل آنها کافی نیست. به عنوان مثال مدت زمان لازم برای رشد یک سانتیمتر استالاگمیت و یا استالاکتیت زمانی بین 100 تا 1000 برآورد شده است.

/ 1 نظر / 7 بازدید
لیلا صالحی

با آرزوی موفقیت روز افزون برای شما با افتخار لینک شدید