گزارش علمی اولیه زیندگان دو غار کونه دیو و درویش اولیاء

گزارش علمی اولیه زیندگان دو غار کونه دیو و درویش اولیاء (کردستان، سنندج ـ مریوان)

 

تیم علمی:
دانشگاه اصفهان، دانشکده علوم، گروه زیست شناسی، بخش های سیستماتیک جانوری و گیاهی
سرپرست: دکتر مجید مرادمند (بیوسیستماتیک جانوری)
به همره دانشجویان دکتری سیستماتیک گیاهی:
خانم شکوه اسمعیل بگی کرمانی
خانم فاطمه معین
خانم شبنم عباسی
خانم مریم احمدی
تیم کردستان (سنندج) آقایان: (گروه کوهنوردی و غارشناسی آرش سنندج)
دکتر محمد رزم کبیر (دانشگاه کردستان – غارنورد)
خبات زمانی (غارنورد)
زانیار امانتی (کارشناسی ارشد زمین شناسی)
پیام رضابخش ( سرپرست- کارشناسی ارشد اگرواکولوژی- غارشناس)
زمان بازدید: 19 خرداد ماه سال 1394
 

 

Geographic coordination
1- (غار کونه دیو) Ghar Kooneh Diw: 35 39 59.21 N, 46 31 19.35 E, 1853 m alt
2- (غار درویش اولیاء) Ghar Darwish Olia: 35 37 14.74 N, 46 37 59.43 E, 2160 m alt

 

غاردرویش اولیاء در ارتفاع تقریبی 2160 متری از سطح دریا در دامنه کوه های سرسبز مابین روستاهای دهبنیا و گوریچه از توابع شهرستان مریوان واقع شده است. غار شکلی افقی با دیواره های عمودی و چشمگیر دارد و پیشروی در آن تجربه بسیار لذت بخشی است. چند متر ابتدایی دهلیز ورودی خشک بوده ولی حدودا 5 متر بعد از گذر از دهانه ورودیدر کف غار آبی سرد و شفاف جریان دارد که همچون چشمهای به بیرون از غار هدایت می شود. خروجی آب از دهانه ورودی رخ نداده بلکه حدودا 10 متر پایین تر از دل صخره ها بیرون می ریزد.
بر دیواره های ورودی اولین دهلیزکفی خشک دارد تجمع فراوانی از گونه ای عنکبوت ناشناخته از خانوادهTetragnatidae مشاهده گردید که در شکاف های دیواره تار تنیده اند. همچنین نمونه های فراوانی از حشرات بال ریشکدارTrichopteraبر دیواره های دهلیز های ورودی غار به چشم می خورند (تصویر 1). با پیشروی بیشتر در غار از تراکم این دو گونه کاسته می شود به صورتی که در طول حدودا 20 متری آثاری از آن ها یافت نشد. با پیشروی به شکاف های بعدی که مانند دو دیواره صاف و موازی به زیبایی کشیده و افراشته اند در حالی که جریان آب بر روی سطح ناهمواربستر غار ساختارهای آبشارگونهی زیبایی پدید آورده به دالان نسبتا مرتفعی می رسیم که محل تجمع گونه ای از خفاش های نعل بینی از جنس Rhinolophus است (تصویر 2). حضور دسته ای خفاش ها باعث انباشته شدن گوانا ها در کنار بستر جریان آب شده که در درون آن تراکم بالایی از لارو نوعی حشره از راسته دوبالان Dipteraبه چشم می خورد (تصویر 3). نمونه های احتمالی حشره های بالغ نیز بر دیواره غار دیده می شوند (تصویر 4). درست بعد از دالان خفاش ها به آخرین تالار می رسیم که حوضچه ای از آب زلال و سرد در بستر خود دارد (تصویر 5). در داخل آب حوضچه گونه ای از سخت پوستان از گروه دوجورپایانAmphipoda شناورند که به صورت جنس های نر و ماده در گروه های دوتایی مشاهده شدند. رنگ این جانوران سفید تا خاکستری رنگ پریده است که احتمالا جهت زندگی در غار سازش یافته اند.
 

تصویر شماره (1)

 

تصویر شماره (2)

 

تصویر شماره (3)

 

تصویر شماره (4)

 

تصویر شماره (5)

 

غار کونه دیو
لیست گونه های جانوری مشاهده شده

محل مشاهده نام لاتین علمی نام فارسی شاخه بند پایان دهانه ورودی Opiliones راسته اپلییون ها   دهانه ورودی و اولین تالار Araneae: Pholcidae راسته عنکبوت ها   دهانه ورودی و اولین تالار Insecta: Diptera زیرشاخه حشرات: دوبالان   تالار انتهایی قبل از سیفون Chiroptera راسته خفاش ها شاخه مهرداران

بندپایان عمدتا با فراوانی بیشتر گونه ای از دوبالان در دهانه و تالار ابتدایی غار مشاهده شد(در دهانه غار)

 

غار درویش اولیاء
لیست گونه های جانوری مشاهده شده

محل مشاهده نام لاتین علمی نام فارسی شاخه بند پایان دهانه ورودی و راهرو ابتدایی Araneae: Araneidae راسته عنکبوت ها   پراکنده در تمامی غار و تراکم بالا در محل گونای خفاش ها، تراکم بالای لاروهای کرمی شکل این حشره در گوانا ها Insecta: Diptera زیرشاخه حشرات: دوبالان   شب پره ها در دیواره های عمودی راهرو دوم Insecta: Lepidoptera زیرشاخه حشرات: بال پولک داران   در حوضچه تالار انتهایی Amphipoda زیرشاخه سخت پوستان: دوجورپایان   آخرین راهرو و تالار با تراکم نسبتا بالای گوانای مرطوب Chiroptera راسته خفاش ها شاخه مهرداران

 

مطالعه بر روی این جانوران جهت شناسایی و توصیف آنها تا سطح گونه در بخش بیوسیستماتیک جانوری گروه زیست شناسی دانشگاه اصفهان و با همکاری دیگر متخصصان دانشگاه های کشور در حال انجام می باشد.

 

اعضای تیم تحقیقاتی

 

 

کلنی خفاش


گزارش: مجید مرادمند
 

با سپاس ازپیام رضابخش و آرزوی موفقیت روزافزون برای ایشان و دست اندرکاران تهیه

گزارش

منبع: وب سایت غارهای ایران

/ 0 نظر / 74 بازدید