غارنوردی استان کردستان

غارها میراث گران بهاء هستند که از گذشتگان به ارث رسیده اند و بدون تخریب باید تقدیم ایندگان کنیم

نگاهی گذرا بر چگونگی شکل گیری تزئینات داخلی غارها
نویسنده : payam - ساعت ٦:٢۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۳/۱٧
 

غارها از جمله محیط ها و فضاهای نسبتا با ثباتی هستند که تغییرات در آنها بسیار کند صورت می‌گیرد. شرایط فیزیکو شیمیایی مختلف باعث شده اند تا غارها و پدیده های داخلی آنها طی گذشت میلیونها سال، شکل گرفته و بوجود آیند. در این میان تغییرات اندک و جزیی در شرایط ذکر شده می تواند تنوع پدیده ها را بیشتر سازد. ترکیب شیمیایی آب، فشار، دما، رطوبت، جریان هوا، شرایط زمین شناسی و زمین ساختی و... مهمترین عوامل تغییر شرایط فیزیکو شیمیایی هستند.


کوچکترین تغییر در ترکیب شیمیایی آب و وجود ناخالصی های گوناگون محلول در آب، می تواند بلورها و رسوبهای متفاوتی را به رنگهای گوناگون پدید آورد. همچنین میزان رطوبت و دمای آب و حرارت محیط هم بسیار مهم هستند. جریان هوا حتی بصورت بسیار خفیف نیز می‌تواند تزئینات ظریف و زیبایی را شکل دهد. در این میان کانیهایی مانند کلسیت CaCO3) Calcite)، آراگونیت CaCO3) Aragonite)، دولومیت CaMg(CO3)2 Dolomite، هالیت NaCl) Halite)، سیلویت KCl) Sylvite)، کارنالیت KCl,MgCl,H2O) Carnallite)، ژیپسCaSO4,H2O) Gypsum) و آنهیدریت CaSO4) Anhydrite) که در بوجود آمدن تزئینات داخلی غارها نقش دارند بسیار اندک و تعدادشان از انگشتان دو دست نیز تجاوز نمی کند اما تغییرات فیزیکو شیمیایی باعث گردیده تا تنوع فراوانی از شکل و فرم را در آنها شاهد باشیم.


روند شکل گیری تزئینات داخلی غارها از گذشته های بسیار دور ادامه داشته و خواهد داشت در مواردی این روند آنچنان کند است که عمر آدمی برای دیدن رشد و تکامل آنها کافی نیست. به عنوان مثال مدت زمان لازم برای رشد یک سانتیمتر استالاگمیت و یا استالاکتیت زمانی بین 100 تا 1000 برآورد شده است.

 

در شکل : ناخالصیهای ناچیز در آب غنی از بیکربنات کلسیم می تواند شکلهای ظریف و متنوعی را به رنگهای مختلف بسازد.

در اینجا ناخالصیهایی از اکسید آهن محلول، تزئینات پرده ای و استالاگمیت های نارنجی رنگ را بوجود آورده اند.


در این نوشتار سعی شده است تا ضمن معرفی تعدادی از تزئینات داخلی غارها، عواملی متفاوتی را که منجر به تشکیل آنها شده است را معرفی و نحوه تشکیل آنها را به اختصار توضیح دهد.


امید است همگان با آگاهی از این روند، در نگهداری از محیط های کارستی کوشا بوده و از هر گونه تغییر در این محیط ها، شکستن، جدا کردن، و خارج ساختن غارسنگها از محیط و جایگاه واقعی شان بپرهیزند و در حفظ و حراست از این پدیدهای بی نظیر طبیعی کوشا باشیم.