غارنوردی استان کردستان

غارها میراث گران بهاء هستند که از گذشتگان به ارث رسیده اند و بدون تخریب باید تقدیم ایندگان کنیم

هشتمین دوره موفولوژی (کارست) در استان کردستان برگزار شد

در مورخ 91/4/9 هشتمین دوره موفولوژی (کارست) در استان کردستان به میزبانی هئیت کوهنوردی استان کردستان (کارگروه غارنوردی استان) با حضور 22 نفراز کوهنوردان و غارنوردان استان کردستان و همدان برگزار شد .

مباحث این دوره در خصوص :

1-آشنایی با مبانی زمین شناسی

2-شرایط تشکیل غارها

3-اشکال مختلف کارستی

4-ناهمواریهای کارستی در ایران

5-آشنایی با مباحث حفاظت اکوسیستم کارستی

توسط مدرس دوره آقای مهندس عباس توسلی ارائه گردید.

پی نوشت:حضور 3 نفر از غارنوردان سنندجی در اولین دوره کارست در سال 1388