غارنوردی استان کردستان

غارها میراث گران بهاء هستند که از گذشتگان به ارث رسیده اند و بدون تخریب باید تقدیم ایندگان کنیم

معرفی انواع غارنهشته

غارنهشته ها چگونه شکل می گیرند؟
به زبان ساده:
وقتی آب نزولات جوی مثل باران دی اکسید کربن هوا را حین فرود در خود ترکیب می کند، یک خاصیت اسیدی ضعیف می گیرد. بعد از ورود به لایه های زیر زمینی و در برخورد با سنگ انحلال پذیر مثل آهک آن را در خود حل می نماید. و وقتی این ترکیب به داخل غار راه می یابد، به دلیل رفع فشار لایه های بالایی غار از روی آب، گاز دی اسید کربن از آن خارج می شود.
(مشابه باز کردن در نوشابه گاز دار)
بعد آب به مقدار ملکول های دی اکسید کربن از دست رفته ملکول های سنگ انحلال پذیر مثل آهک را رها می کند. در این نقطه شما غارنهشته هایی مثل استالاکتیت، هلکتیت، دراپری و... خواهید دید.
در ادامه قطره آب با برخورد با کف غار مقدار بیشتری از آهک را رها کرده و آنجا استالاگمیت درست زیر استالاکتیت رشد خواهد کرد.
اگر این روند ادامه یابد این دو با رشد بیشتر به هم رسیده و تشکیل ستون را خواهند داد.
در واقع برای تشکیل هر سانتی متر مکعب غارنهشته صدها سال زمان لازم است. البته به شرطی که همچنان آب وجود داشته باشد و به غار راه پیدا کند.
حالا تصور کنید چقدر زمان لازم است تا پدیده ای به حجم عکس زیر تشکیل شود.
بله تقریبا "میلیون ها سال"
پس هر گونه تاثیر، تخریب و آلودگی ما بر روی غارنهشته ها میلیون ها سال روند طبیعی را تخریب خواهد کرد.
تخریب بی بازگشتی که برای ترمیم آن باید چند میلیون سال صبر کنیم.
لطفا و خواهشا به طبیعت احترام بگذارید و در حین ورود به غارهای دارای غارنهشته احتیاط به عمل آورید.

در عکس ها سعی شده است که تعدادی از انواع غارنهشته ها معرفی شوند.

ترجمه های فارسی شخصی هستند و برای درک بیشتر انجام شده اند.

بقیه در ادامه مطالب...

 

 

Cross section of a dripstone cave

 Speleothem, Cave formation, Cave deposite

The picture shows different types of dripstones and similar depositions

A — Stalactite
B — Soda straws
C — Stalagmites
D — Coned stalagmite
E — Stalagnat or column
F — (de:Sinterfahne)
G — Drapery
H — Helictites
I — Moonmilk
J — Sinter pool, rimstone
K — Calcite crystals
L — Sinter terrace
M — Karst
N — Body of water
O — Shield
P — Cave clouds
Q — Cave pearls
R — Tower cones
S — Shelfstones
T — Baldacchino canopy
U — Bottlebrush stalactite
V — Conulite
W — Flowstone, the sand underneath it's gone
X — Trays
Y — Calcite rafts
Z — Coralloids
AA — Frostworks
AB — Flowstone
AC — Splattermite
AD — Speleoseismites
AE — Boxworks
AF — Oriented stalactite
AG — Chaos or landslides

 نامها به فارسی

A- استالاکتیت یا چکنده
B- نی نوشابه
C- استالاگمیت یا چکیده
D- استالاگمیت مخروطی یا چکیده مخروطی شکل
E - استالاگانت یا ستون
F- رسوبات پرچمی
G- پرده های رسوبی
H- هلکتیت-تابیده سنگ
I- شیر ماه
J- ریم اِستون یا حوضچه رسوبی
K- بلورهای کلسیت
L- تراس رسوبی
M-کارست یا پدیده خوردگی و انحلال توده‌ سنگ‌های کربناته
N- دریاچه یا حوضچه آب 
O- دیسک یا پالت
P- ابر غار 
Q- مروارید غار 
R- برج مخروطی 
S- تاقچه سنگ 
T- سایبان 
U- چکنده رشته ای فعال 
V- حفره ی حلقوی 
W- روان سنگی که فضای پائینی آن خالی شده 
X- طَبَق 
Y- کلسیت نازک شناور روی آب 
Z- شبه مرجان 
AA- رسوبات شبیه به شبنم یخ زده 
AB- روان سنگ 
AC- شبیه به لانه موریانه 
AD- غارسنگ های متزلزل 
AE- رسوبات نازک جعبه ای شکل 
AF- چکنده جهت دار 
AG- ریزش رسوبات

 

منبع: گروه غارنوردان البرز