غارنوردی استان کردستان

غارها میراث گران بهاء هستند که از گذشتگان به ارث رسیده اند و بدون تخریب باید تقدیم ایندگان کنیم

لیستی از غار های شناسای شده استان کردستان...

 انشالله با همت و تلاش غارنوردان استان بتوانیم در دراینده نزدیک تمامی غار های استان را به صورت علمی شناسی کرده و این لیست را با شناسی و  توضیحات کامل تر و گزارش های کامل زمین شناسی هر منطقه در اختیار تمامی غارنوردان و دیگر علاقمندان قرار خواهد بگیرد.

توضیحات بیشتر

(لینک)

نزدیک ترین روستا

شهرستان

نام غار

ردیف

بزرگترین غار استان

قباسرخ و گلستانه

بیجار

گلستانه

1

 

صلوات اباد

بیجار

کم تار

2

لینک

قامشلو

بیجار

خفاش

3

لینک

باش قشلاق

دیواندره

سمندر

4

 

گل قواخ

دیواندره

تاتا

5

 

درویش خاکی

دیواندره

درویش خاکی

6

 

تبریز خاتون

دیواندره

هوازو

7

 

تازه ده

دیواندره

لانه بخار

8

 

-

دیواندره

کانی میکائیل

9

 

-

دیواندره

کول بی بن

10

 

قالوچه

دیواندره

قالوچه

11

 

قالوچه

دیواندره

قاضی

12

لینک

باش قشلاق

سقز

سور اباد

13

 

زیویه

سقز

زیویه

14

غار توریستی

کرفتو

سقز

کرفتو

15

 

شوی

بانه

شوی

16

 

گوگجه

مریوان

لانه خفاش

17

 

اگجه

مریوان

لانه خرس

18

 

اگجه

مریوان

لانه قاژ

19

 

بندول

مریوان

بندول

20

لینک

تراق تپه

مریوان

کونا شم شم

21

لینک

گوریچه

مریوان

درویش اولیاء

22

لینک

گلچیر

مریوان

کونه دیو یا لانه دیو

23

 

پلنگان

کامیاران

پلنگان

24

 

لون سادات

کامیاران

پیر زن

25

 

گشکی

کامیاران

لانه کبوتر

26

 

سر شیلانه

کامیاران

حسن بصره

27

 

سراب کام

کامیاران

قمره

28

عمیق ترین تک چاه استان

درویان سفلی (شاهو)

کامیاران

کرگان شاه

29

 

لون سادات (شاهو)

کامیاران

گل سر یا گه له سر

30

 

لون سادات (شاهو)

کامیاران

بام آور

31

 

لون سادادت (شاهو)

کامیاران

غار ابی

32

 

دیوزناو (شاهو)

کامیاران

دیوزناو

33

 

صلوات آباد

سنندج

صلوات آباد

34

 

-

سنندج

بان شلانه

35

لینک

سو

سنندج

تک چاه عمودی سو

36

 

زه نان و کیلانه

سنندج

زندان

37

لینک

حسن خان

قروه

حسن خان یا پیر یوسف

38

 

آقبلاغ و وینسار

قروه

فرهاد تاش

39

 لینک

اوریه

قروه

دیو زندان

40

 

بابا گرگر

قروه

مجموعه غارهای بابا گرگر

41

 

_

قروه

کولاوا

 42