غارنوردی استان کردستان

غارها میراث گران بهاء هستند که از گذشتگان به ارث رسیده اند و بدون تخریب باید تقدیم ایندگان کنیم

دانلود PDF پوشاک و تجهیزات غارنوردی

برای دریافت فایل Pdf روی عکس کلیک کنید